Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Mihail Gavril – pragurile căutării

Mihail Gavril – pragurile căutării

Se întâmplă (deși știm doar că nimic nu-i întâmplător) ca ediția prin care Tribuna își încununează aparițiile din 2023, apărută cu puțin înaintea marii sărbători a creștinătății, Nașterea Domnului, să fie ilustrată cu lucrările unui artist cu nume de asemenea predestinat, ce reunește doi arhangheli, Mihail Gavril.
Lucrările reproduse în paginile revistei au făcut parte din cea mai recentă expoziție a artistului, una cu dublă semnificație aniversară, 60 de ani de viață și 40 de activitate, care a putut fi vizitată în toată luna noiembrie în Sala de expoziții „Constantin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului din București. „Hotarul nevăzut” nu este doar titlul acestei expoziții (numele a fost dat mai multor lucrări și expoziții personale de-a lungul zecilor de ani sacrificați pe altarul artei), sintagma vădind o veche și permanentă preocupare a pictorului născut pe plaiuri bucovinene, licențiat în pictură și artă monumentală, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala București. Bogata sa activitate numără peste șaizeci de expoziții personale din țară și străinătate (în orașe din Germania, Austria, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Spania, Suedia) și peste o sută treizeci de participări în expoziții colective, care au fost urcate pe simeze deopotrivă în țară și străinătate. Lucrările sale se află în colecții publice și private din Belgia, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Italia, Israel, Japonia, Spania, Suedia, Luxemburg, Statele Unite ale Americii și, evident, România. A realizat, de asemenea, lucrări de artă monumentală (frescă, sgraffito, mozaic) în câteva localități din țară, dar și la Liège (Belgia). Pentru arta sa a fost distins cu premii naționale și internaționale, iar orașul natal, Fălticeni, i-a acordat titlul de „Cetățean de onoare”. Mai trebuie menționat în această ordine de idei și faptul că artistul nu s-a limitat doar la utilizarea materialelor clasice, proprii picturi (vopsele în ulei sau acrilice aplicate pe pânză sau carton), ci a recurs și la mijloace neconvenționale, pictând, de pildă, pe tablă sau glaspapir.
Venirea pe lume în vecinătatea mănăstirilor moldovenești dar și călătoriile inițiatice la Ierusalim și Athos și-au pus definitiv amprenta asupra creației artistului. „Hotarul nevăzut”, temă repetitivă, aș spune obsesiv reluată, reprezintă de fapt marea căutare a creației sale, concretizată, maturizată îndeosebi în ultimul deceniu. La împlinirea vârstei de 50 de ani, Mihail Gavril aduna într-o amplă expoziție aniversară, în aceeași sală „Brâncuși” de la Palatul Parlamentului, un spațiu deosebit de generos, peste trei sute de lucrări. Într-un interviu acordat atunci unui post de televiziune, pictorul mărturisea că ocazia respectivă i-a facilitat o privire de ansamblu asupra operei, având pentru prima dată revelația direcției spre care, artistic vorbind, se îndrepta. Peste zece ani mai târziu, lucrările din recenta expoziție arată cu claritate drumul parcurs. Elemente dominante, precum coloane, portaluri, ferestre, porți de altar, bolți bisericești simbolizează ritualuri ale marii treceri. În denumirea lucrărilor reproduse în paginile Tribunei regăsim „Portal la Athos”; „Hotarul nevăzut”; „Fereastră”, titluri purtând aceeași semnificație: de trecere, de invitație la călătorie spre un alt tărâm, necunoscut și misterios. A păși prin poartă simbolizează tranziția de la profan la sacru. În tradiția creștină, ușa (sau poarta) deschide calea spre revelație. Iisus însuși se numește „ușă” pentru accederea în Împărăția Cerurilor: „Eu sunt ușa. De va intra cineva prin Mine, se va mântui” (Ioan, 10.9). Se adaugă aici cupolele, cercuri concentrice care prind în miezul lor deschideri albastre, dând senzația de adâncime, de nesfârșit ocrotitor. Privind lucrarea intitulată simplu „Cupolă”, care redă o succesiune de forme elipsoidale, am avut viziunea unui ochi magic, uriaș, veghetor asupra lumii, în timp ce în tripticul „Sunetul tăcerii” aceleași cupole se aseamănă cu interiorul unor clopote de catedrală. Coloanele, evocând mănăstirile noastre sau templele grecești, prezente în multe lucrări, întregesc viziunea transcendentă.
Cromatica abundă în albastru. Impresia imediată, văzând lucrările adunate împreună pe simeze, este de pictură pe cer, sau coborâtă din cer, ori din frescele Voronețului. De altfel multe tablouri, prin tehnică, o cromatică specială sau un anumit hieratism figurativ, amintesc de frescele bisericilor ori de icoanele vechi. Tonuri gălbui sau opalescente, pământii sau chiar roșcate puse în contrast cu fundaluri albastre, de intensități și nuanțe diferite, poartă lumina în ele, ademenind privirea cu misterul și transparența lor. La Mihail Gavril perspectiva reprezintă atât o preocupare geometrică și asupra formelor, cât și una picturală, rezultată din succesiunea planurilor de culoare. Într-o zonă a inefabilului, unde activează creația pictorului, forma și culoarea se îmbină armonios, structura lucrurilor nefiind cu totul diluată în baia vibrațiilor cromatice, artistul păstrând în toate împrejurările o deosebită onestitate plastică. În această perfectă corespondență dintre sentimentul artistului și modul de expresie picturală stă unul dintre cele mai importante merite ale sale.
Multe lucrări conțin, într-una dintre secvențele componente, un fel de grafie misterioasă, amintind de hrisoave vechi, de cărți care poartă taine ascunse, accesibile doar inițiaților, provocând privitorul să încerce a descifra rândurile strecurate în fundaluri. Dar există și lucrări în care mesajele sunt descifrabile, caligrafice chiar. Acestea sunt inserate în tablourile cu cărți din seria „Biblioteca veche”, pentru că pragurile lui Mihail Gavril nu vizează doar pătrunderea în lumea de dincolo ci și în aceea a cunoașterii, considerată de asemenea un portal pentru accesul la un nivel superior de înțelegere a vieții. „Biblioteca veche (apolinică)”, reprezentând tomuri de cărți, versus „Biblioteca nouă (dionisiacă)”, ilustrând grămezi de sticle de băutură – sunt colaje de lucrări care, prezentate alăturat, fac o trimitere evidentă la degradarea culturală a lumii contemporane. De altfel, panotarea lucrărilor într-o expoziție a lui Mihail Gavril nu este niciodată întâmplătoare. Artistul realizează grupaje, lucrări din lucrări care creează sens, transmițând mesaje, alăturarea lucrărilor constituindu-se într-o operă de artă în sine. Întregul ansamblul căpătă în acest fel unitate și coerență.
Prezent des pe simeze, în momente anume alese (un obicei ținut cu sfințenie ani și ani la rând a fost deschiderea de expoziții în săptămâna patimilor), dar și la întâlnirile cu confrații din taberele de creație, Mihail Gavril consideră că este de datoria sa să interacționeze cu lumea, să-și părăsească din când în când atelierul deoarece, spune el, adevăratul artist nu este o ființă izolată, care se exprimă numai pe sine în opera sa. Călătoriile făcute în toată lumea, dar și puternicele rădăcini românești, pe care le evocă mereu, i-au influențat creația. Arta sa este una senină, armonioasă, opusă deformărilor violente. Este o artă a bucuriei vieții, de o intensă vitalitate, o artă a echilibrului și a unității dintre formă, materie și spirit. Convenției frumosului strict figurativ, Mihail Gavril i-a opus căutarea adevărului și a esenței lucrurilor. Întrebările existențiale pe care le formulează plastic culminează prin găsirea unor noi viziuni picturale, teme prin care artistul propune întoarcerea la începuturi, la sacru, la religios, la sens până la urmă. Întrebat într-un interviu dacă, odată ajuns în călătoriile sale la anumite obiective (catedrale ori alte edificii de seamă), pictează numaidecât, plain-air, tot ceea ce vede, Mihail Gavril spunea că nici nu se gândește la acest lucru, unele imagini purtându-le în gândurile sale multă vreme după aceea, pentru a le reda atunci când consideră și așa cum ajung să fie transformate de propria viziune artistică. Afirmația mi-a amintit de faptul că citisem la un moment dat cum Grigorescu, întrebat de un critic despre secretul artei sale, ar fi răspuns: „Nici un secret, dragă domnule. Privesc lucrul cu ochii mei și caut să-l fac așa cum îl văd” (Al. Vlahuță, „Nicolae Grigorescu”).

Cartea, condeiul și călimara (I)

Cartea, condeiul  și călimara (I)

    Deschid cartea: cartea geme (Tudor Arghezi)     Când are în atenție un important poet, din orice punct al operei acestuia ar pleca, lectura, „fragmentară”, conduce spre un centru al creației, de unde se deschide o generoasă perspectivă asupra întregului imaginar și în egală măsură asupra individualității artistice a autorului. Cu atât mai… Continue Reading

Romanul compozit. Unghiuri ale facerii, unghiuri ale receptării

Romanul compozit. Unghiuri ale facerii, unghiuri ale receptării

Cu doi ani în urmă, încercând o sinteză a tendințelor din romanul universal, am lansat ideea completării tipologiei romanești din Arca lui Noe. Practic, există doar cele trei tipuri recunoscute, cele pe care le evidențiază istoricul literar Nicolae Manolescu. Dar și anterior, adică înainte de resemantizare, principiul terțului exclus funcționa în cazul termenilor doric și… Continue Reading

Domnul Hristos, născându-Se, aduce pe pământ armonia, pacea și buna înțelegere

Domnul Hristos, născându-Se, aduce pe pământ armonia, pacea  și buna înțelegere

Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiților credincioși din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Har, pace și sănătate de la Pruncul Mântuitor, iar de la noi arhierești binecuvântări   „Deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace,… Continue Reading

„Cobor pe stradă și fluier ca golanii”

„Cobor pe stradă  și fluier ca golanii”

Prezență mult prea discretă în peisajul liric al Clujului, Victor Țarină este unul dintre aceia care, dacă nu s-a numărat printre protestatarii epocii de aur (a debutat în 1986 în revista „Tribuna”,) a fost un răzvrătit, în felul său, de fapt un nonconformist care și-a denunțat, bravând, libertatea de a nu fi aliniat dogmelor de… Continue Reading

Evaziunea din monada individualității. Arhiscriitor (I)

Evaziunea din monada individualității. Arhiscriitor (I)

În general studiile literare sunt minate de o tenace prejudecată, o idee pe care nimeni n-a reuşit să o demonstreze vreodată: că operele literare între ele şi mai cu seamă autorii între ei sunt entități perfect disjuncte, fără nici un element comun: opera este unică, autorul este unic. Rădăcinile ei se găsesc probabil în teoria… Continue Reading

Globalism și religie (III)

Globalism și religie (III)

    Înaltul Consiliu al Fiilor lui Noe Un Departament din cadrul Sanhedrinului reînviat, alcătuit dintr-un număr de șapte mari rabini, se numește Înaltul Consiliu al Noahizilor (Fiii lui Noe) și a rezolvat problema în felul următor. A elaborat și dat publicității, la Ierusalim pe 10 decembrie 2018, o „Declarație către toate popoarele lumii”, în… Continue Reading

Globalizare culturală și imperialism cultural. Studiu despre impactul globalizării, omogenizării și imperialismului cultural în lumea contemporană (IV)

Globalizare culturală și imperialism cultural. Studiu despre impactul globalizării, omogenizării și imperialismului cultural în lumea contemporană (IV)

    Edward Saïd   Edward Wadie Said (1935-2003) a fost un critic și teoretician literar, activist politic palestiniano-american și profesor de literatură la Universitatea Columbia, printre fondatorii studiilor postcoloniale1. Educat în canonul occidental la școli britanice și americane, Said și-a aplicat educația și perspectiva bi-culturală pentru a lumina sau clarifica lacunele culturale și înțelegerea… Continue Reading

Eminescizarea și dezeminescizarea poeziei și a criticii literare române (I)

Eminescizarea și dezeminescizarea poeziei și a criticii literare române (I)

Poezia poeților autentici, deci a marilor poeți, este de regulă o creație originală, originalitatea fiind una dintre trăsăturile și normele importante ale poeziei moderne. Dar istoria literaturii ne livrează și opere poetice mai puțin originale, pentru că acestea suferă anumite influențe literare, fie dinspre generațiile literare, fie dinspre curentele literare de import, care sunt la… Continue Reading

© 2024 Tribuna
design: mvg