Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Ce este suferința?

 

 

1
Ce este suferința?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât semnul de nepătruns
care-ți arată drumul
spre moarte, până i se face
ruşine de sine.

2
Ce este barba?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât o pădure în care
se ascunde un zigurat
iar în acea pădure
sunt cuci de toate felurile
iar în acel zigurat
sunt tăblițe de lut
care aşteaptă goale
să fie scrijelite
de conspiratori.

3
Ce este trandafirul?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât arhitectura
sferei celei care
pe parfumuri pluteşte
şi-n uleiuri roşii
se scaldă.

4
Ce este Eminescu?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât golul imens
în care nu poți cădea!

5
Ce este clepsidra?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât urna în care
nu se măsoară timpul,
ci cât mai este
până la timp.

6
Ce este țipătul?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât plânsul singurătății
fără de pielea sa,
atins de mâinile murdare
ale fricii!

7
Ce este dragostea mea pentru voi?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât furtuna
din graalul
ultimei clipe.
8
Ce este numărul?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât ADN-ul
lui Dumnezeu
a cărui pulbere
peste noi a suflat-o
iar cu razele lui
ne-a străpuns
osul frunții. El prin sine
se înmulțeşte.

9
Ce este purgatoriul?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât noaptea în care,
dacă nimeni nu ne împinge,
nu ne este destul
orbirea noastră
ca să cădem în ea.

10
Ce este Câmpia Panoniei?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât ceea ce nu este
Muntele Elbrus!

11
Ce este dorința?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât capodopera focului
care trece fraudulos
granița dintre
aur şi fum.

12
Ce este iubita mea?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât ghemul
cu lână de aur
cu care se joacă
pisica aspră
a destinului.

13
Ce este zidul?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât solul spaimei noastre
trimis înainte
ca tot pe noi
să ne întâmpine.

14
Ce este teama?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât a doua
certitudine
după moarte.
15
Ce este prunduşelul?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât pasărea
care şi-a făcut
cuibul între
două silabe.

16
Ce este cucul?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât profetul,
maniheistul
pasărea sură
a soarelui vechi,
aceea care
în lunga-i viață
niciodată nu s-a odihnit
pe un catarg.
Sau poate sunetul pur
fără de chip
care trece din om în om,
adăugându-se lor.

17
Ce este nebunia?
mă întrebi.
Nimic altceva,
nimic altceva
decât chinul acela
când glonțul se răzgândeşte
şi nu mai poate fi scos
din rana sinelui tău.
Ea este iadul.

 

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg