Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Conferințele Tribuna Internațional

Conferințele  Tribuna Internațional

Sub acest titlu s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 23 – 27 mai 2019, o nouă serie a binecunoscutelor manifestări culturale, organizate periodic de Tribuna. De data aceasta, programul a cuprins, pe lângă două conferințe filosofice, recitaluri poetice internaționale, o lansare de carte, interpretarea unui monolog actoricesc, precum și o masă rotundă cu tema: Despre dificultatea traducerii poeziei.
Gazda evenimentului, managerul Tribunei, filosoful Mircea Arman, a deschis seria manifestărilor printr-un cuvânt de bun venit adresat participanților, invitându-i să asiste la prima conferință din program, intitulată Identitate și modernitate, susținută de Prof. univ. dr. Andrei Marga. În debutul discursului său, Prof. Marga a arătat că „Este aproape curentă temerea că identitatea individuală este strivită din momentul în care viața fiecărui om poate fi controlată electronic, iar cu datele personale firmele fac comerț. Este răspândită temerea că identitatea națională este destrămată în malaxorul competițiilor de pe piețe și al relațiilor de putere din era globalizării. Răspunsul pe care îl putem da acestor provocări presupune din capul locului lămurirea identității și a soartei ei.” Arătând că a rămas o problemă conceperea identității, vorbind apoi despre impactul societății moderne asupra identităților, inserând identitățile în teoria modernizării și argumentându-și afirmația, cum că „am intrat într-o lume a reafirmării identităților naționale, fără ca aceasta să însemne revenirea la naționalismul istoric”, Andrei Marga a concluzionat spunând că: „Totuși, în dezordinea ce se acuză, se profilează ordinea viitoare. Teza mea este că se petrece reafirmarea identităților naționale. Aceasta poate crea impresia dezordinii, dereglării, crizei, dar procesul va marca lumea anilor ce vin.”
Cea de-a doua conferință a fost susținută de către Prof. univ. dr. Vasile Muscă și a avut ca temă Metafizica lui Blaga. „Lucian Blaga s-a înscris în analele culturii noastre ca autorul primului sistem filosofic românesc – a spus Prof. Muscă – apreciere făcută de către cineva care nu aparține de mișcarea filosofică românească, dar este informat de tot ceea se întâmplă în cultura vremii. Este vorba despre George Călinescu.” Dar Vasile Muscă a precizat, de asemenea, că Blaga nu este nici primul și nici singurul care dorea să elaboreze un sistem filosofic românesc, primul ar fi fost Constantin Rădulescu Motru, cel care a criticat dur abuzul de metafore în opera lui Blaga. Cu toate acestea, a mai spus Prof. Muscă, „Blaga elaborează un sistem filosofic de mare stil într-un moment de mare anvergură, declarând că omenirea nu a intrat încă într-o pauză metafizică, în ideea în care se vorbea deja despre sfârșitul metafizicii”. Și-a încheiat discursul său printr-un citat din Trilogia cunoașterii: „Înclinăm în orice caz să credem că noua metafizică se va întemeia nu numai pe concepte abstracte, ci şi pe plăsmuiri ale unei noi gândiri mitice. Ivirea unei noi religiozități, care ar pune personalitatea omenească în slujba dogmei de mâine, ni se pare mai mult decât firească. Nu e exclus ca etosul să se întemeieze pe stilare anonimă, şi cultul individualității să cadă pentru câtva timp cu desăvârşire în desuetudine. Viitorul e domeniul visului; şi deocamdată putem visa mult şi nepedepsiți.”
În continuarea celei de-a doua conferințe a fost lansat volumul Tribuna și tribuniștii, Întoarcere în timp, Editura Tribuna, 2018, în prezența autorului, criticul literar Constantin Cubleșan. Acesta, după o scurtă prezentare făcută de Ioan-Pavel Azap, a povestit celor prezenți că, prin această carte, nu a dorit niciodată să scrie o monografie științifică a Tribunei. Scopul său a fost doar acela de „a reține în memoria afectivă faptele de viață și de cultură ale primei generații de redactori ai Tribunei”. Așadar, o carte de memorii, o istorie romanțată a Tribunei din cei nouă ani în care autorul a fost, pe rând, redactor și secretar general de redacție, omagiindu-i atât pe colegii săi cât și pe unii colaboratori, într-o notă umoristică. „Dacă v-ați amuzat cât de cât, dragi cititori – spune Cubleșan în finalul cărții sale – cred că scopul meu a fost îndeplinit.”
Cele două runde ale recitalului poetic, din zilele de vineri și sâmbătă (24 și 25 mai), au adus în fața publicului creațiile unor poeți din țară și din străinătate, printre invitați numărându-se și poetul din Barcelona, Rodolfo Häsler, precum și scriitorul și traducătorul din Praga, David Vichnar. Coordonat de Adrian Suciu, spectacolul de poezie a îmbinat versiunile în română cu cele în engleză, toate poemele autorilor români incluși în program fiind traduse, interpretate, și în limba engleză, după cum versurile autorilor străini au fost tălmăcite și prezentate în românește.
După recital, poeții s-au adunat la o masă rotundă, unde au discutat despre traducerile de poezie, despre dificultățile întâmpinate în încercarea de transpunere a liricii românești într-o limbă străină, precum și despre posibilitățile de promovare a poeților români în străinătate. Și, desigur, despre aducerea în cultura noastră a poeziei internaționale.
În ultima zi a manifestărilor, Conf. univ. dr. Diana Cozma a interpretat pentru publicul prezent un monolog intitulat Nu mi-am ucis soția!, creație proprie din volumul Lasă-ți bocancii, afară!, publicat în 2018.
Diversitatea punctelor din program, participarea invitaților din țară și din străinătate au făcut ca și acest eveniment să se adauge cu succes activităților de înalt nivel cultural organizate de Tribuna, activități care au reușit, în ultimii ani, să-și edifice o tradiție de invidiat, meritul principal fiind al managerului Tribunei, Dr. Mircea Arman, inițiatorul acestor manifestări, precum și a susținerii lăudabile de care se bucură revista din partea Consiliului Județean Cluj, instituție sub egida căreia apare Tribuna.

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg