Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Despre autori și cărți

Despre autori și cărți

 

 

Iulian Chivu
Cronici, note, comentarii
Editura Sitech, Craiova, 2022

 

 

Eseistului, publicistului, criticului literar și prozatorului Iulian Chivu i-a fost editat anul trecut un nou volum de comentarii asupra unor cărți citite, după ce alte patru volume de critică literară sub semnătura sa vedeau lumina tiparului în anii anterior: Lecturi intermitente (Ed. Tipo Moldova, Iași, 2013), Lecturi reflexive (Ed. Tipo Moldova, 2015), Heterogene (Ed. Sitech, Craiova, 2018) și Polifonii convergente (Ed. Sitech, Craiova, 2020).
Experiența numeroaselor lecturi, colaborările susținute și îndelungate cu multe publicații culturale și literare, aplecarea cu acribie asupra fenomenului literar românesc contemporan îl îndreptățesc pe autor să-și însoțească textul introductiv cu următoarea afirmație: „La al cincilea volum cu note de lectură, cu comentarii, analize, reflecții și accente reținute atent, fără conexiuni de macrosinteză și fără contradicții pentru o arie spirituală densă și un răstimp concludent, socotesc că am suficiente argumente în consemnarea câtorva remarci asupra peisajului literar de azi și în prefigurarea unor convicțiuni potențiale ale poeziei și ale prozei românești”.
Dar nu doar poezia și proza sunt supuse analizei criticului în acest volum. În cele cinci capitole (Contribuții și atitudini; Poesis; Adnotări critice; Idei; Din nou despre Orient) mai găsim trecute pe sub lupa lectorului atent cărți de filosofie, volume de interviuri, tomuri de comentarii critice, monografii, ediții epistolare, etc. Toate culminând cu Reflecții sub aripa vremii (chiasme, civisme, cinisme, chivisme) din Addenda.
Autorii comentați sunt, așadar, poeți, prozatori, filosofi, istorici și critici literari, sociologi, de la consacrați la debutanți, ceea ce dă volumului un caracter eclectic și, în același timp, incitativ prin diversitate.
Articolele antologate de Iulian Chivu sub titlul generic Cronici, note, comentarii au fost mai întâi publicate în reviste culturale și literare de la noi. Amintim aici: Tribuna; Cafeneaua literară – din care, spre exemplu, din numărul lunii decembrie 2022 este preluat textul În umbra metafizicii: Excesele gândirii, Homo digitalicus și negarea lumii, o analiză asupra recentului volum semnat de Mircea Arman, Eșecul gândirii calculatoare și reafirmarea metafizicii (Editura Tribuna, 2022) -, Pro Saeculum; Banchetul; Discobolul; Litere; Curtea de la Argeș, șamd. De remarcat conștiinciozitatea și obiectivitatea cu care autorul indică sursa primei apariții pentru fiecare text, chiar și în cazul în care publicarea nu s-a mai făcut așa cum fusese programată inițial (a se vedea în acest caz nota din finalul articolului Regândire factuală și regăsire de sine în proza semnificării, p.116).
Eseurile critice (cum ar fi cel despre orientalismul lui Anton Dumitriu, sau despre Montesquieu și Scrisorile persane la trei secole de orientalism european) urmate de selecția de cugetări ale autorului din capitolul Addenda încheie rotund un volum necesar nu doar pentru critica românească, dar și ca semnal de atenționare, pentru cititorului tot mai dezorientat de multitudinea și diversitatea de edituri, asupra cărților care apar în peisajul publicistic românesc contemporan.

 

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg