Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Despre modelul de ființare, ca demers autentic de existență

Despre modelul de ființare, ca demers autentic de existență

 

 

Sandu Frunză
Ești o ființă autentică. Despre tine, filosofie,
comunicare, dezvoltare personală și leadership
București, Editura Eikon, 2018

 

 

Existența umană a presupus, mereu și mereu, problematizarea dezvoltării personale în raport cu celălalt, cu societatea, cu divinitatea. Istoria omenirii a consemnat, în numeroase cazuri, necesitatea unei reflecții asupra a ceea ce reprezintă comunicarea transpersonală în societate. Deseori, s-a ajuns la un conflict, din simpla inadvertență a lipsei dialogului, a raportului reflexiv de înțelegere și conviețuire, în spiritul lucării împreună, al colaborării și al susținerii reciproce între oameni. Necesitatea unei conlucrări, stringentă, în anumite momente, s-a acutizat cu trecerea timpului. Dezvoltarea tehnică, în ritm galopant, a determinat o dezechilibrare a balanței dialogului persoană-persoană și a dus la o alienare umană. Omul deține mult mai mult și mai multe, are tot necesarul tehnic pentru o viață mai bună, metode unice de dialog, dar își pierde esența comunicării interpersonale.
Cartea domnului profesor Sandu Frunză, Ești o ființă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală și leadership, Editura Eikon, București, 2018, vine ca o cale de îndrumare pentru o reactualizare a dialogului transpersonal uman. Ea se constituie ca o lecție vie și dinamică, conturată între file de volum. Însăși provocarea, din primele pagini la lectură, determină o cale deschisă spre devenirea umană, în linia dialogului persoană-persoană. Devenirea umană nu poate avea loc, fără de un altul, înțeles și văzut fie în persoana unui maestru, profesor, îndrumător, fie în persoana unui consilier, coach. Începerea acestui drum, al lecturii și al transformării, devine o împreună pășire spre schimbare.
Criza globală și criza de lideri autentici ai umanității au determinat amplificarea însuflețirii mitului salvatorului, care, deseori, ajunge să favorizeze anumite principii etice, în dauna altora sau să aleagă dintre principiile morale, pe cele care îi ajută discursul său și să le încalce pe altele, mult mai numeroase. Liderul autentic trebuie să discearnă elementele progresului personal uman din ceea ce poate altera ființa, din ceea ce ar putea opri omul pe calea ascensiunii sale.
Spiritul contemporan a ajuns să oprească persoana de la creștereea sa naturală, culturală, spirituală. Creațiile tehnologice au reușit să înlocuiască omul cu instrumentarul tehnic, în procesul muncii, încât, în timp, poate se va ajunge să se prefere tehnologia în detrimentul umanului. Sacralitatea muncii, care conferă țelul omului de a fi, de a exista prin ceea ce realizează, a fost denaturată, tehnologizată, pusă în seama inteligenței artificiale, a forței de muncă non-umană, totul pentru așa-zisul confort al omului. Astfel, s-a ajuns la dorința și la primele studii de analiză contemporană a muncii, pentru redescoperirea sensului spiritual al activității umane, căci „o dimensiune ce trebuie recuperată este cea care reface legăturile naturale ale omului cu natura, cu cosmosul, integrînd munca într-o structură a modurilor de interacțiune a omului cu natura, cu viața, cu sine însuși” (p. 26).
Un lider contemporan trebuie să țină cont de aceste problematizări, să adopte o poziție de răspuns, bazată pe un demers susținut de valori autentice, de un discurs etic și de o conduită morală aparte, care să redescopeere sensul prim al persoanei umane. În acest fel, dezvoltarea personală trebuie să determine o eficență managerială deosebită.
Profesorul Sandu Frunză conturează imaginea problemelor lumii contemporane, ca având resorturi determinate de cauze morale. În acest sens, soluția diminuării crizei poate fi punerea „în strînsă relație cu dezvoltarea personală, leadership-ul etic și eficiența managerială” (p. 36).
Întreaga structură organizatorică a lucrării profesorului Sandu Frunză construiește un univers bazat pe axiologia filosofică a detreminismului uman, a existenței prin exemplificare filosofică și punctează necesitatea experimentării filosofice a trăirii umane pentru o reconstrucție valorică a ethosului uman contemporan. Modernitatea a încercat să schimbe paleta de valori, determinând o tehnologizare umană. Omul a devenit, în comportament, discurs, manifestări, lipsit de autenticitate, îndepărtat de etic, în afara spațiului sacru și moral, contrar valorilor umane tradiționale. Devalorizarea și revalorizarea contemporană a menționat utilul în dauna beneficului. Filosofia a fost frustrată de elementele dialogului social, care trebuiau să conlucreze pentru păstrarea morală a identității umane. Purtătorii de cuvânt ai științelor, ideologiilor, culturii au susținut acțiuni de îndepărtare a filosofiei de sfera dezvoltării umane. În acest sens, s-au determinat falii și evoluții asimetrice, în locul dezvoltărilor trans-disciplinare și multi-disciplinare, necesare unei frumoase armonizări în necesitatea dezvoltării umane.
Omul postmodern este însingurat și înstrăinat, el manifestându-se într-o existență a relativului și a imediatului. Acesta are nevoie de o re-evaluare a existenței sale și o re-structurare în linia filosofiei și a valorilor autentice, tradiționale, re-descoperite și implementate zilelor noastre.
Perspectiva, țelul și mesajul lucrării Ești o ființă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală și leadership constă în a contura rolul determinant al filosofiei în căutarea autenticității și a sensului real al vieții. Este manualul necesar redescoperirii valorilor de netăgăduit ale filosofiei în dezvoltarea gândirii umane și a ethosului ființial. Cartea structurează elementele necesare dezvoltării umane, ca devenire ontologică a unui spirit autentic de leadership.

 

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg