Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Istorii cu scriitori scoase la lumină de Adrian Suciu

Din punct de vedere al istoriei literaturii române, una dintre arhivele cele mai valoroase și mai necunoscute este Arhiva Camerei Deputaților. Foarte mulți scriitori au fost parlamentari, angajați ai instituției, sau s-au intersectat, în activitatea lor, cu forul deliberativ, în diverse epoci istorice. La inițiativa scriitorului Adrian Suciu, consilier parlamentar la Camera Deputaților, revista „Tribuna” prezintă cititorilor, în serial, piese inedite și spectaculoase din Arhiva Camerei Deputaților cu și despre scriitori. Ne propunem un demers de prezentare a unor documente cu valoare istorică și nu unul de interpretare a acestor documente. Interpretarea rămâne în sarcina istoricilor și, de ce nu, a cititorilor.

Foto 1 pagina 2 copy

 

Scriitorul Mihail Sadoveanu, vicepreședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, salutând o delegație a Sovietului Suprem al U.R.S.S. care a vizitat România între 22 mai-5 iunie 1956. Fotografia este realizată în data de 3 iunie 1956.

 

Foto 2 pagina 2 copy

 

Primirea de către Mihail Sadoveanu, vicepreședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, a delegației Adunării de Stat a Republicii Populare Bulgaria, condusă de Academician Sava Ganovski. Vizita în România a delegației bulgare a avut loc între 10-23 iunie 1956.

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg