Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Simpozionul Național Constantin Noica, Ediția a X-a „Creație și frumos în rostirea filosofică românească”

În perioada 26 – 27 mai 2017 a avut loc la Arad o frumoasă manifestare culturală care se afă deja la a X-a ediție datorită efortului constant depus de către Academicianul Alexandru Surdu, fost discipol și prieten al marelui filososof român.
Dintre participanții de deosebită valoare pe care ținem să-i remarcăm amintim aici pe Acad. Alexandru Surdu, vicepreședinte al Academiei Romăne, Acad. Alexandru Boboc, Acad. Teodor Dima, ÎPS dr. Timotei Seviciu, Prof. univ dr. Corelia Cotoraci, Prof. univ. dr. Ion Dur, Prof. univ. dr. Ion Filipciuc, Prof. Univ. dr. Nicolae Georgescu, Prof. Univ dr. Florea Lucaci, Prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc, Marin Diaconu, Maria Sinaci, Doru Sinaci, Stefan – Dominic Georgescu dr. Horia Dulvac, Prof. univ. dr. Mihai D. Vasile, Victor Emanuel Gica și alții.
Manifestare de înaltă ținută, Simpozionul Național Constantin Noica Ediția a X-a „Creație și frumos în rostirea filosofică românească” Arad, 26 – 27 mai 2017, a avut drept instituții partenere : Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad și Radio România Târgu-Mureș.

 

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg