Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Vasile Sav

Vasile Sav

 
Vasile Sav (pseudonim: v.i.s.) s-a născut la 27 noiembrie 1949, în Şoimuş, jud. Sălaj, din părinţii: Ioan Sav şi Aurica Sav (n. Cosma), ţărani, şi a murit în 3 septembrie 2003, în Cluj-Napoca. A fost poet, traducător, publicist. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, secţia română-latină, în 1972. În 1973 s-a căsătorit cu poeta Lucia Sav. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990.

Colaborări în reviste: Echinox, Tribuna, Steaua, Vatra, Poesis, Luceafărul, Orizont, Astra, Ateneu, Ramuri, Familia, Amfiteatru, Viaţa studenţească, Făclia, Cahiers roumains d’études littéraires ş.a.

Debutul absolut: Echinox, octombrie 1969, cu poezie.

Debutul editorial: Alpha (vol. colectiv), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984.

Volume: Elogii (versuri, 1986), Solilocvii (versuri, 1989), Catulliene (versuri, 2002).

Traduceri din opera originală în alte limbi: în limba franceză, Soliloque 25, extrait de Soliloques, 1989, în Poètes Roumains Contemporains, choix et présentation Irina Petraş, traduction: Ioana Crăciunescu, Alexandru Ştefănescu, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, Romania, 2000; în slovenă, în revista Sodobnost, leto XXXIV, 1986; în engleză şi coreeană, în Voices of Contemporary Romanian Poets, selection and English version by Dan Brudaşcu; Korean version by Yong-suk Park and Chang-soo Ko, Suwon, Republic of Korea, 2008.

Traduceri din literatura universală: Tibul, Elegii: Albius Tibullus şi autorii Corpusului tibulian, Ed. Univers, Buc., 1988; Properţiu, Elegii: Sexti Propertii Opera Omnia, Ed. Univers, Buc., 1992; Montri Umavijani, Călătorii prin tranziţii (în colaborare cu Lucia Sav), Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 1997; Sf. Augustin, De Musica (Despre muzică), Ed. Univers, Buc., 2000; Sf. Augustin – S.Aurelii Augustini Opera Omnia: I. Enchiridion, Despre credinţă şi Crez, Despre Crez, către catechumeni; Sf. Augustin II: De libero arbitrio – Liberul arbitru; Sf. Augustin III: De Musica – Despre muzică; Sf. Augustin IV: Contra Academicos – Contra academicilor; De ordine – Despre ordine; De quantitate animae – Despre cantitatea sufletului; Sf. Augustin V: Soliloquia – Solilocvii; De natura boni – Despre natura binelui; De agone christiano – Despre lupta creştină; Sf. Augustin VI: De magistro – Despre magistru; De beata vita – Despre viaţa fericită; De immortalitate animae – Despre nemurirea sufletului (aceste şase volume din Opera Omnia a Sf. Augustin au fost publicate la Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002-2003).

Ediţii: Luptele mele – Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar de veac. Cardinal Alexandru Todea. Ediţie îngrijită de Vasile Sav, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003.

Premii: Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 1992 pentru volumul Properţiu, Elegii (Sexti Propertii Opera omnia ), Ed. Univers, Buc., 1992; Premiul pentru cea mai bună traducere la Salonul Naţional de Carte, Cluj-Napoca, aprilie 1992, pentru aceeaşi operă. Premiul Asociaţiei Cluj a Uniunii Scriitorilor pentru traducerea operei Sf. Augustin, De Musica, Ed. Univers, 2000. Premiul „Andrei Bantaş” pentru Traduceri al Uniunii Scriitorilor din România, pentru traducerea operei Sf. Augustin De Musica, Ed. Univers, 2000. Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 2002 pentru traducerea operei Sfântului Augustin (şase volume din Opera Omnia), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002-2003.

Postume: Montri Umavijani, Călătorie în Împărăţia Tang (poezie), IDC Press, Cluj-Napoca, 2004 (traducere în colaborare cu Lucia Sav); Sancti Prosperi Aquitani, Sententiae ex Augustino Delibatae (Prosper al Aquitaniei, Sentinţe alese din Sfântul Augustin). Ediţie îngrijită de Lucia Sav, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005.

Au scris despre cărţile sale: Petru Poantă, Ion Pop, Marian Papahagi, Adrian Popescu, Adrian Marino, Dumitru Radu Popescu, Al. Cistelecan, Ion Mureşan, Dan Damaschin, Irina Petraş, Laurenţiu Ulici, Aurel Rău, Horia Bădescu, Ioan Negru, Ion Cristofor, Ioan Milea, Mircea Popa, Mihail Nasta, Grete Tartler, Ion Papuc, Ştefan Damian, Adrian Grănescu, Adrian Ţion, Constantin Zărnescu, Titu Popescu, Virgil Teodorescu, Eugen Axinte, Ion Aurel Brumaru, Viorel Mureşan, Claudiu Groza, Dan Brudaşcu, Nastasia Maniu, Gavril Moldovan, Nicolae Diaconu, Artur Silvestri, Victor Cubleşan, Andrei Simuţ, Vianu Mureşan, Viorel Tăutan, Michaela Bocu, Lucia Sav.

 

Vasile Sav

Elogii – XXIV

„O clipă te-am întrezărit, pe când nu erai decât gând
risipit în ivoriu şi vis înălţat înspre formă.
Câte milenii s-au scurs şi câte împărăţii zac sub
munţii de scrum?
Poate încă n-a încolţit sămânţa îngrăpată în ţarini şi
ciutele mai poartă poverile toamnei.
Acum te cuprind în priviri şi, din făptura ta, străbate, -n
mine, frigul.
Din moarte te-am chemat, ca dintr-o răcoroasă stea
înnegurată, dar tu nu eşti făptura mea.
Prin goluri de-ntuneric, s-a-nstrăinat o rază, iar tu
te-ai întrupat şi-mi stărui în simţuri şi-n cuget ca o prea
mare tăgăduire”

 

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg