Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Arhitecturi grafice & geometrii sacre

Arhitecturi grafice & geometrii sacre

În creația artistului sătmărean Antal Vásárhelyi, actualmente președinte al Asociației Gravorilor și Litografilor din Budapesta, desenul de arhitectură şi linia grafică se întâlnesc în mod magistral, sub semnul artei şi al ideii, într-o expoziție a cărei principală caracteristică este abordarea geometrică.
Ceea ce poate părea la prima vedere plan arhitectural concret, este de fapt lucrare grafică fantezistă. Coerența trigonometrică a unghiurilor, care se desfac într-un evantai verosimil din punct de vedere perspectival, amplifică percepția organică a structurilor reprezentate. Paleta cromatică este redusă, mergând până la monocromie. În locul sublinierii austere, avem de-a face cu deschiderea planimetrică. Iluzia de spațialitate este construită nu atât prin racursiuri, cât prin texturi. În câmpul aceleiaşi lucrări pot apărea zeci de nuanțe ale unui aparent banal gri.
Fascinează în imaginile gândite și realizate de Vásárhelyi relația dintre interior şi exterior. Jocul volumelor pozitive şi negative este interschimbabil în ochiul privitorului. De aici începe o adevărată filozofie, cu ghilimelele de rigoare. Pentru a nu deveni prea pedanți în fața unei opere cu evidente caracteristici ludice, vom face apel la exemplul întrebării retorice dacă zebra este albă cu dungi negre sau neagră cu dungi albe.
Revenind, abordarea iluzionistică, de tip trompe l’œil, nu face parte din lexicul de procedee tehnice al artistului, care refuză, de asemenea, relațiile dintre distanță şi saturație pentru sugerarea adâncimii. Astfel, într-un sistem eminamente biplan, ceea ce acoperă un alt semn grafic este în față, deşi contururile sînt pe picior de egalitate absolută. Adevărata poveste a receptării începe de la faptul că raporturile față-spate alternează în relație cu axele de simetrie. Privitorul va căuta un punct de la care să pornescă lectura imaginilor, focalizând pe liniile morfologice de forță, care se suprapun peste însăşi secțiunea de aur.
Texturile filigranate vibrează optic până la limita Op Art-ului, graniță pe care totuşi nu o trec, cel puțin nu pe suportul de celuloză pe care au fost imprimate. Transpunerea pe un alt suport, sticlă ori plexiglas, ar conduce, cu siguranță, la rezultate diferite. Conchidem prin a observa că pentru a deveni perpetuum mobile, cel puțin la nivel metaforic, lucrările lui Vásárhelyi nu au nevoie decât de un prim impuls. În mod paradoxal, artistul caută, cel puțin la nivel declarativ, stabilitatea absolută.
Dincolo de latura morfologică, care deține un rol fundamental în compoziții, iconografia este de sorginte gnostică, uneori dualistă. Tema inițierii, a treptelor, a ciclicității, complementarității antagonice, sau a modelului exemplar coexistă în planurile templelor propuse. Numeroasele simboluri, care îşi găsesc locul geometric potrivit în economia compozițiilor, nu plutesc pur şi simplu peste decorurile cu care sînt asociate grafic, ci sînt integrate ansamblului general, ca ordine structive arhitecturale.
Pseudodesenul de arhitectură reprezintă o latură aparte a creației lui Vásárhelyi. De la un proiect la altul, o întreagă galerie de citate antice, renascentiste ori baroce îşi are drept rațiune selectivă şi totodată constitutivă împletirea logică, într-un larg discurs de altfel postmodern, cu arhitectura modernă. Grafismul nu se subordonează însă nici temei şi nici convențiilor geometrice de reprezentare. Abordarea pur artistică înnobilează lucrările, care îşi dobîndesc libertatea de a fi îndrăgite exclusiv prin modul în care se desfăşoară în fața privitorului, dincolo de semnificații, prin dimensiunea estetică şi decorativă.
Artistul a studiat în anii ‘70 arhitectura şi grafica la Bucureşti, pentru a lua apoi drumul Europei. După o perioadă franceză şi germană, în prezent îşi are rezidența şi presa de gravură la Budapesta. Colaborarea sa cu artişti din România, numeroşi dintre aceştia vechi colegi şi prieteni, reprezintă o constantă a activității sale de management cultural întreprinse în frumoasa capitală de pe malurile Dunării. De altfel, semnatarul acestor rânduri l-a reîntâlnit pe Antal Vásárhelyi în primăvara lui 2016 în atelierul graficianului (și totodată sculptorului) Mircia Dumitrescu. Acesta s-a aflat la București pentru expoziția personală de la ArtYourself Gallery, Geometrii Sacre. Anterioara sa expoziție din capitală, Grafart, fusese organizată în 2014, la Galeria Simeza.

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg