Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Exerciții de memorie

Exerciții de memorie

 

Ilie Rad
Călătorii prin țară (1995-2017)
Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară
Clujeană, 2018

 

Călătorii prin țară (1995-2017) este titlul unei noi cărți semnate de distinsul profesor clujean Ilie Rad, cuprinzând note şi însemnări pe marginea unor evenimente, întâlniri, congrese şi simpozioane, care i-au prilejuit autorului deplasări prin țară. Editată recent la Cluj, de Editura Presa Universitară Clujeană, 2017, cartea de față îşi propune să salveze de la uitare „emoții, stări, impresii, fapte care, reunite în volum, dau seama de o vârstă, de un timp, de o mentalitate”, aşa cum se precizează în Prefață. Tot aici, găsim mentiunea că „multe dintre persoanele şi personalitățile despre care este vorba în articole au trecut, din păcate, în lumea umbrelor, iar o serie de instituții, asociații şi organizații – despre care vorbeşte autorul – nu mai există nici ele. Viața-i trecătoare, iar lumea se află într-o veşnică schimbare.” Din acest motiv, dar şi din altele pe care le vom aminti pe parcurs, aceste însemnări sunt cu atât mai valoroase, cu cât înfățişează un proiect personal de cunoaştere şi dăruire în folosul culturii române.
Foarte clar structurată şi atentă la detaliul documentar, cartea se construieşte ca un edificiu solid, promovând valorile umane şi artistice ale țării, amintind la tot pasul date de istorie literară şi întâmplări memorabile, locuri şi oameni care dau seama despre un trecut şi un prezent cultural ce merită cunoscut. Rolul unei astfel de inițiative editoriale constă în direcționarea atenției spre activitățile unor instituții de cultură, spre evenimentele organizate la nivel universitar, ca şi spre evocarea unor întâlniri şi a unor personalități cu care autorul a interferat în cadrul Congreselor Naționale de Istorie a Presei sau în cadrul manifestărilor desfăşurate la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenței de la Sighet.
Dincolo de însemnările propriu-zise, întrezărim şi aici, ca în orice memorial de călătorie, un portret al autorului care se comunică pe sine, un portret uman de reală afabilitate şi omenie. Intuim figura dascălului devotat studenților şi dispus să-i însoțească în explorări şi lungi deplasări didactico-jurnalistice, precum şi pe cea a omului de cultură, a cercetătorului ce priveşte totul în jur cu un ochi de estet, reținând detaliul istoric şi cultural, artistic şi biografic. Cu cei pe care-i întâlneşte, domnul profesor se arată înțelegător şi empatic: apropiat de studenți, oferind recomandări ferme doctoranzilor şi ajutându-i să-şi perfecționeze demersul ştiințific, tolerant, subtil şi uneori ironic, atunci când vine vorba de politicieni sau alte personalități ale vieții publice.
Mai mult, lectura permite pătrunderea, preț de câteva ore, în intimitatea vieții şi a decorului unor mari personalități ale culturii române, evocate emoționant de autor. Este cazul lui Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Cezar Petrescu, filosoful D.D. Roşca, Cella Serghi, compozitorul George Enescu, profesorul şi academicianul Constantin Ciopraga, poetul George Lesnea şi foarte mulți alții pe care autorul i-a cunoscut sau ale căror case memoriale le-a vizitat. Rezultă aceste însemnări vii şi interesante, deoarece vehiculează nume de istorici şi academicieni, scriitori şi critici literari, importanți universitari şi oameni de cultură, dimensiune ce le transformă într-o veritabilă sursă de informare. Faptul trăit se materializează acum în fapt mărturisit cu chibzuință ardelenească, cu răbdarea şi calmul istoricului, dar şi cu grija vorbei frumos aşezate în context. De aceea, notele autorului pe marginea locurilor şi a evenimentelor la care participă prind viață în pagină, împletind, cu o deplină transparență a detaliilor, trecutul şi prezentul, aspectele frumoase, ca şi cele mai puțin plăcute.
Într-un timp atât de grăbit ca acela din prezent, această retrospectivă a profesorului Ilie Rad este bine venită, fiindcă face dovada unei implicări şi a unei vieți culturale active, deşi poate insuficient vizibile. Unele acțiuni, lansări de carte, examene de doctorat, simpozioane, congrese sau mese rotunde rămân într-un cerc închis, iar volumul în discuție reuşeşte să le dea o aură nouă. Mai mult, referințele culturale bogate şi numeroasele titluri vehiculate constituie o sursă reală de informare privind actualitatea editorială din ultimii ani.
În ansamblul lor, însemnările autorului provocate de aceste călătorii prin țară fac mărturia unor experiențe biografice şi culturale interesante, însă cu un statut aparte ne apar întâlnirile desfăşurate anual la Sighet în prezența Doamnei Ana Blandiana, fondatoarea Memorialului, alături de regretatul ei soț, Romulus Rusan. De fapt, fiecare zonă vizitată se leagă, în amintirea autorului, de oamenii pe care i-a întâlnit acolo, de bisericile şi mănăstirile văzute, de monumentele admirate, aşa încât rândurile scrise sunt instructive şi de multe ori emoționante. O atenție specială este acordată întâlnirilor cu Regele Mihai I şi cu preşedinții Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, momente marcate totodată şi prin instantaneele fotografice din Anexele volumului (întâlnirile programate cu Traian Băsescu şi Klaus Iohannis rămânând la stadiul de proiect).
Fiecare prilej este folosit pentru a pune în relief activitatea şi realizările profesionale ale unor colegi de breaslă şi nu numai, scriitori şi oameni ai catedrei universitare, specialişti în diverse domenii de cercetare şi semnatari ai unor studii relevante. De asemenea, orice lucrare artistică amintită este automat însoțită de numele celui care a realizat-o, în semn de respect pentru memoria şi truda autorului.
Tonul calm şi echilibrat al acestor însemnări, dimpreună cu maniera foarte îngrijită în care sunt redactate, amintesc de o tradiție a politeții şi a respectului pe care profesorul Ilie Rad o ilustrează prin toate cărțile domniei sale.
Acest nou titlu, Călătorii prin țară (1995-2017), continuă mai vechile preocupări ale autorului, concretizate deja în câteva volume cu note de călătorie din țară şi din străinătate, pregătind totodată un amplu proiect, cel al memoriilor (Viața ca un dar), pe care îl aşteptăm cu viu interes.

 

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg