Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Formarea unei tradiții: Dezbaterile de la Sinaia

Formarea unei tradiții: Dezbaterile de la Sinaia

În scrisoarea de invitare a participanților la reuniunea din 30-31 martie 2018 de la Hotelul New Montana din Sinaia s-a scris: „În România actuală se resimte acut nevoia dezbaterilor pe teme de interes public.<Fundația Alexandrion> și ziarul <Cotidianul>, care și-au câștigat un renume premiind realizatori autohtoni din diferite domenii, organizează, începând cu anul 2018, sistemul de dezbateri sub genericul Dezbaterile de la Sinaia. Este vorba de dezbateri pe teme de interes public, cu participarea unor exponenți de prim nivel, din țară și din alte țări, care pot lămuri alternative viabile de soluționare în temele discutate. Intenția organizatorilor este de a stabiliza la Sinaia un sistem de dezbateri de anvergură națională și internațională”. Suntem azi după prima ediție a acestor dezbateri și putem formula concluzii.
Prima ediție a dezbaterilor de la Sinaia a avut ca temă Statul de drept. Premise, condiții, funcționare. Alegerea temei s-a datorat nevoii de a lămuri starea justiției din România actuală, importanței cruciale a justiției în democrații și înaintării dezbaterilor internaționale spre abordarea felului în care se face justiție și a formelor de cooperare a democrațiilor în serviciul cetățenilor. La dezbaterea temei au fost invitați profesori de drept de renume, responsabili prestigioși ai sistemului juridic, de azi și de ieri, profesori de istorie, parlamentari, europarlamentari, economiști, sociologi, filosofi, psihologi, exponenți de succes ai administrației, industriei, comerțului, societății civile, vieții culturale, presei. Invitațiile s-au adresat întregului spectru al vederilor din universități, din societatea românească actuală și din mass media. Pe parcursul a trei runde, peste 30 de vorbitori și-au expus punctele de vedere, iar ceilalți participanți și-au exprimat opiniile în cursul discuțiilor. Prezentările și dezbaterile au fost continuu vii și argumentative.
Participanții – personalități consacrate și individualități în curs de consacrare, din generații noi – au adus în discuție abordări reprezentative, de un profesionalism înalt. Tema Statul de drept. Premise, condiții, funcționare a fost abordată istoric, teoretic, dar și sub aspectele situației actuale și ale imperativelor de schimbare. Dezbaterea asupra justiției nu s-a mai restrâns la retorica declarațiilor sau prelegerilor, iar comentariile despre funcționarea instituțiilor justiției au luat act de cultura juridică ce le stă la bază. S-a realizat un dialog rodnic între teoreticieni, practicieni și presă.
Intervențiile au arătat importanța crucială a justiției în desfășurarea vieții sociale și, în particular, a economiei și dependența acestora de justiție și de felul în care se face justiție. Au fost explorate implicațiile folosirii, în Constituția României aflată în vigoare, a conceptelor de „stat”, „stat de drept” și „stat de drept democratic și social” și obligațiile ce incumbă oricui. S-au analizat pe larg tripartiția puterilor în stat, semnificația independenței deciziilor justiției, relația dintre politici și chestiunile de drept. Necesara combatere a corupției își poate atinge scopul doar în cadrele statului de drept garantat constituțional. Libertățile și drepturile inalienabile ale individului și cetățeanului sunt fundamentul statului de drept democratic. Au intrat în analiză, în mod firesc și inevitabil, gravele prejudicii aduse libertăților și drepturilor omului și democrației prin protocoalele de cooperare dintre șefii parchetelor și ai instituțiilor judiciare și șefii serviciilor secrete. S-a subliniat, cu argumente bogate, că „justițiocrația” și „parastatalitatea” acțiunilor nu sunt compatibile cu democrația, că „protestocrația” nu poate înlocui legiferarea prevăzută de Constituție, că „discreționalismul” este străin statului de drept democratic și că hotărârile din instanțe contează împreună cu calea pe care s-a ajuns la ele. S-a arătat, din variate unghiuri de vedere, că România a făcut pași pe calea unui stat de drept și că statul de drept democratic are nevoie de dezvoltări conform aspirațiilor cetățenilor, pentru a nu rămâne doar un ideal.
Imperativul actual este revenirea neîntârziată la prevederile Constituției – începând cu cele privind statul de drept democratic și social, întruchiparea de către Parlament a suveranității poporului, funcționarea parchetelor sub autoritatea ministrului justiției, realizarea justiției exclusiv în instanțele de judecată, obligația procurorilor de a apăra legea, inclusiv libertățile și drepturile persoanelor – care trebuie luate în seamă potrivit sensului lor. O chibzuită reconciliere națională a devenit condiția promovării responsabile a justiției și atingerii dreptății în societatea românească de azi. S-au formulat numeroase constatări și propuneri pentru Parlament și autorități.
Prima ediție a Dezbaterilor de la Sinaia a fost preluată în vederea publicării în volum, după validarea transcrierilor de către fiecare vorbitor.
Se cuvin mulțumiri „Fundației Alexandrion”, președintelui ei, domnul Nawah Salameh, pentru inițiativele și suportul de excelent nivel care au prilejuit Dezbaterile de la Sinaia. Adresăm mulțumiri fiecărui participant pentru foarte buna cooperare în vederea inițierii unei tradiții.
Din desfășurarea primei ediții a acestor dezbateri înșiși organizatorii au învățat, încât edițiile viitoare vor spori în relevanță și anvergură. Dezbaterile de la Sinaia vor fi în continuare cadrul unor dezbateri profesionalizate, deschise și argumentative, competitive internațional.
Următoarea ediție a Dezbaterilor de la Sinaia se va desfășura în septembrie 2018, cu tema Economia post-austeritate. Context, factori, perspective, la care vor fi invitați economiști și finanțiști de prin plan din lume, profesori universitari, cercetători și decidenți economici de prestigiu, manageri de companii de succes, parlamentari, miniștri și foști miniștri, lideri ai patronatelor și lideri ai sindicatelor, reprezentanți ai societății civile, ziariști, exponenți ai editurilor.
Prima ediție oferă rațiuni să se considere că proiectul unei instituții sub conceptul Dezbaterile de la Sinaia, aliniată la cele mai bune tradiții internaționale și stabilizată pentru anii ce vin – amplasată la Hotelul New Montana – poate fi realizat.

 

(Andrei Marga, Cuvânt la încheierea ediției din 30-31 martie 2018 a Dezbaterilor de la Sinaia)

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg