Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Veranda cu flori de zăpadă

Veranda cu flori de zăpadă

Titlul expoziției rezumă într-o formă poetică chiar conținutul său efectiv din punct de vedere tematic: un prim registru, cel pe care publicul îl va parcurge în primele săli de expunere, cuprinde lucrări având „veranda” ca loc al configurărilor picturale. Topos emblematic pentru artist, veranda este spațiul manifestării unei vitalități organice pentru care vița de vie, simbol christic, este elementul de expresie a aparențelor fenomenologice, sesizabile prin simțuri. În culoare, acest conținut este redat în tonuri puternice, saturate, aplicate cu patimă, cu accente ce pot acredita aparența unui expresionism vibrant chiar în lipsa figurii umane.
Al doilea registru, dedicat unor aspecte vizibile doar ochiului minții, cuprinde reluarea unor cercetări ce au debutat în urmă cu cîteva decenii în linia unor preocupări de factură structuralistă, sincrone cu ascensiunea structuralismului în Occidentul Europei.
Orientate către studiul naturii din perspectiva urmăririi unor raporturi numerice şi geometrice ascunse, al sesizării structurilor prime care guvernează lumea organică şi anorganică, aceste studii sunt reluate acum focalizînd asupra morfologiei fulgului de nea, parte din metamorfoza unuia din elementele primordiale, încărcat de vaste semnificații, apa. De data aceasta, tonurile sunt reținute, cu aparența unor medii neutre ce permit structurilor rezultate din cercetare să se manifeste în primul rând sub aspectul unor configurații geometrice cu caracter revelator.
Această simultaneitate a registrelor indică coexistența şi strânsa lor interdependență, într-o situare seducătoare în câmpul ideii ce consideră numărul ca expresie a unui plan transcendental. În această cheie a semnificațiilor se situează, de altfel, întreaga operă a artistului Constantin Flondor, parte din mişcarea cu caracter spiritual Prolog, care, sub aparența unei întoarceri la studiul naturii „epidermice” practica de fapt cercetări ce indicau un substrat conectat la structuri invizibile dar nu mai puțin reale.
În rezumat, dincolo de plăcerea sesizării unor subtilitățile picturale şi expresive, expoziția oferă ocazia unor meditații asupra raporturilor ce țin de aparență şi esență, pentru descoperirea cărora pictura nu este doar instrumentul cu care operează ci şi mediul predilect de etalare.

Expoziția este organizată cu sprijinul
Institutului Cultural Român şi a Galeriei Baril.
Curator: Sorin Neamțu, Comisar de expoziție: Călin Stegerean

 

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg