Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

CONCURS DE PROIECTE

 

 

Concurs de proiecte pentru tineri regizori

 

Teatrul Maghiar de Stat Cluj este o instituţie marcantă a vieţii culturale din oraş şi a artei teatrale din România. Repertoriul teatrului cuprinde deopotrivă spectacole după texte clasice şi contemporane ale literaturii maghiare şi universale. Pe lângă realizarea spectacolelor scopul teatrului este să organizeze evenimente conexe – ateliere de creaţie, programe de iniţiere, workshop-uri etc. – care dau naştere unui mediu deschis şi atent la nevoile publicului său. Echipa artistică a teatrului este considerată una din cele mai închegate și puternice din ţară. Acestei echipe i se alătură în mod regulat artişti tineri, ceea ce facilitează schimbul de experienţă între generaţii şi continuitatea profesională.

Ca parte a strategiei sale artistice pe termen lung, Teatrul Maghiar de Stat Cluj își propune încurajarea colaborării cu noile generaţii de artiști. Pentru atingerea acestui obiectiv lansăm un concurs de proiecte de spectacole pentru tineri regizori. Concursul oferă tinerilor creatori aflaţi la început de carieră posibilitatea de a pune în scenă spectacole cu actorii teatrului, cu toate condițiile pe care le oferă un teatru profesionist. Teatrul încurajează creaţiile originale proaspete care contribuie la realizarea obiectivelor artistice ale companiei și sunt relevante din punctul de vedere al repertoriului.

Candidaţi:

Regizori mai tineri de 35 de ani care trăiesc şi lucrează în România, absolvenți sau studenți masteranzi la regie.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să depună un proiect de spectacol detaliat, de maxim 10 pagini dactilografiate, ținând cont de faptul că spectacolul trebuie realizat pe scena mare sau în sala studio a teatrului, cu actorii companiei.

Nu există condiţii privind genul sau tematica spectacolului.

Primele trei proiecte considerate cele mai bune de către comisia de evaluare vor fi realizate de Teatrul Maghiar de Stat din Cluj în decursul următoarelor două-trei stagiuni.

 

Proiectul trebuie să conţină:

Concepţia regizorală / proiectul de spectacol (inclusiv posibili colaboratori/ distribuţie, denumirea spaţiului în care spectacolul ar urma să fie realizat și luând în considerare parametrii tehnici ai spațiului)

 
Curriculum vitae profesional şi referinţe (dacă există)

Evaluarea proiectelor:

Proiectele vor fi evaluate de conducerea Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi de un juriu desemnat de aceasta.

Publicarea rezultatelor: 15 septembrie 2017.

Termen de depunere a proiectelor: 30 iunie 2017.

Proiectele pot fi trimise până la această dată la adresa de e-mail zoltan.csep@huntheater.ro sau la adresa de corespondență: Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Str. Emil Isac nr. 26-28, 400023 Cluj-Napoca. Vă rugăm să menționați pe plic: „Concurs pentru tineri  regizori”.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0742557857 sau la adresa e-mail menționată mai sus.

 

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg