Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Acad. Alexandru Boboc (1930-2020)

Acad. Alexandru Boboc  (1930-2020)

Acad. Alexandru Boboc, unul dintre cei mai prestigioși și mai apropiați colaboratori ai Tribunei, a plecat dintre noi în 18 aprilie 2020, la doar două luni după împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani.
S-a născut în Dumbrava, Mehedinți, la 20 februarie 1930. Și-a făcut studiile secundare și universitare la București, absolvind Facultatea de Filosofie în 1957. A și rămas în cadrul acesteia, parcurgând toate treptele universitare, de la asistent la profesor. A fost doctor în filosofie din 1964, specializat în istoria filosofiei (îndeosebi a filosofiei moderne şi contemporane). Printre domeniile sale de cercetare s-au aflat istoria filosofiei; filosofia valorilor şi a culturii; semiotica şi filosofia limbajului.
A devenit membru corespondent al Academiei Române în 1991 și membru titular în 2012.
Alexandru Boboc a susținut o activitate didactică și științifică asiduă timp de peste cinci decenii, ca autor de volume și studii, traducător și
publicist, conferențiar și conducător de doctorate.
A publicat peste 20 de volume de studii filosofice, între care Kant şi neokantianismul (1968); Etică şi axiologie în opera lui Max Scheler (1971); Nicolai Hartmann şi realismul contemporan (1973); Filosofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire semnificative (1995); Limbaj şi ontologie. Semiotica şi filosofia modernă a limbajului (1997); Nietzsche – filosof al «reevaluărilor». Critica modernităţii şi preludii la «postmodern» (2002); Filosofia contemporană. Fenomenologie, hermeneutică şi ontologie (2006); Raţionalismul modern (2010); Kant şi gândirea contemporană (2010); Filosofie românească (2011); Filosofie şi ştiinţă în epoca modernităţii târzii (2012); Fenomenologie şi hermeneutică (2013); Categorie şi sistem al categoriilor (2017); Kant und die Gegewart (2018); Cultură şi conştiinţă istorică (2018) etc.
La Editura Tribuna i-au apărut trei din volumele recente: Filosofie și muzică (2013); Semiotică și comunicare (2015); Stil și stiluri de gândire în cultura contemporană (2016).
A realizat traduceri din opera lui Husserl, Hegel, Cassirer, Gadamer, Biemel, Leibniz, Nietzsche sau Kant, operând totodată o activitate permanentă de promovare a noutăților din cercetarea filosofică europeană în spațiul românesc și de cercetare comparată a gândirii filosofice autohtone cu marea filosofie.
A fost o personalitate culturală activă până aproape de dispariția sa, scriind, traducând și susținând permanent conferințe publice.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg