Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Sorin Nicodim – Un pictor ales

Sorin Nicodim –  Un pictor ales

Deşi excelează prin manualitate şi un simț estetic elevat, format fiind la şcoala coloriştilor bucureşteni din perioada studiilor sale academice, pictorul Sorin Nicodim îşi asumă o anume modestie şi pune accent în declarațiile sale pe elementele emoționale, ipostaza concepției de puritate şi de pregătire a stării creative:,,Creația nu este o activitate manualistă, cu toate ca implică tehnici complexe de manualitate. Vreau sa am o stare de prospețime şi de miracol in fața pânzei. Nu totul este activismul, ci mai important este gândirea, starea de a aborda o lucrare, coacerea ei și drumul până la finalizare. Aceasta este starea care mă duce în interiorul pânzei, al compoziției, oferind astfel bucurie şi trăire celui care va privi. Lucrările mele solicită participare, emoție şi decodificare din parte privitorului.”
Iată-ne puşi în situația simplei decodificări a unei atitudini generice care ar trebui să fie caracteristica fundamentală a oricărui artist autentic şi nu neapărat o particularitate definitorie doar pentru Sorin. Şi totuşi, urmărind viziunea artistului realizăm că el îşi defineşte prin coordonate aparent simple, alternative de expresie de o mare complexitate.
Compozițiile sale par minimaliste, exceptând faptul că ele se îmbogățesc structural prin ingenioase alternări ale materiei picturale, trecând de la pastel, deci cretă, la nisip, chiar mortar, respectiv pigment înglobat în pastă picturală propriuzisă, pe bază de ulei sau acrilic. Deseori în ele se integrează desene executate lejer sau se structurează componentele compoziționale constituite din dreptunghiuri ori patrate, alternate cu suprafețe gestuale, abordate liber. Descongestionat şi dezinhibat pictorul realizează armonii inedite în care accentul cromatic, adesea singular, de exemplu un albastru celest, un roşu intens sau un violet pal, ori un ton cald lânga altul cald, neutru sau rece, este susținut de griuri complexe, armonios înlănțuite.
Ca mulți artişti vizuali de origine moldavă, Sorin Nicodim poartă un dat al locului, în egală măsură poetic, liric, proaspăt şi ingenios.
Subiectele sale par simple şi adesea sunt sugerate de titluri care de regulă se circumscriu fluturelui, florii, nudului femenin, sau si mai simplu nisipului, aerului sau aburului. Starea poetică e deservită în lucrări de un îndelung exercițiu în tehnica pastelului, respectiv de predispoziția constantă şi frumos cultivată a artistului spre echilibru şi rafinament.
Atât ca artist uneori intimist, mai des ca monumentalist implicit, pictorul s-a impus pe plan national şi internațional. Cele peste 20 de expoziții personale, numeroasele şi valoroasele sale participări la saloane, simpozioane, anuale, biennale şi quadrienale, asociate cu importante premii, l-au făcut cunoscut pe artist drept un valoros exponent al artei româneşti contemporane. Ca monumentalist propriu zis artistul a realizat o serie de lucrări importante pentru locații de lux, în care a inclus simboluri configurate inventiv prin utilizarea celor mai neconvenționale, dar totodată expresive, materiale.
Nu ne lasă indiferenți diverse implicări ale fluturelui, simbol al unui posibil autoportret conceptual, după cum ne impresioniază puternic numeroasele variante, de mare impact vizual, dedicate unui motiv evocator, omagial, „Coloană pentru Ion”, referitor la bine cunoscutul artist si unchi, celebrul Ion Nicodim, pe care într-un anume fel Sorin îl continuă.
Pasional, exploziv comportamental, pe de o parte, silențios şi liric, discret chiar, în lucrări, pictorul Sorin Nicodim, pe lângă faptul că este şi un mare manualist şi cunoscător ale valențelor celor mai diverse, ne dezvăluie la superlativ miracolul trăit în fața pânzei, oferindu-ne ample bucurii şi subtile invitații la participare emoțională şi sărbătoare vizuală, fie că e vorba de fluture, floare, nud, drum prin nisip, apă, abur şi aer.

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg