Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Victor Neumann – 70

Victor Neumann – 70

Astăzi, cel mai simplu să scrii despre un aniversat este să redai cuvânt cu cuvânt acel curriculum vitae pe care el însuși l-a postat în acte sau pe internet. Nicio problemă, mai ales în cazul unor personalități care se bucură de recunoaștere publică, cum ar fi profesorul Victor Neumann. Este îndeajuns să cităm masiv din elegantul volum coordonat de Miodrag Milin și Florin Lobonț (Victor Neumann, istoricul și opera, Editura RAO, București, 2018). Găsim acolo și prezentarea istoricului, și părerile sale exprimate în mai multe interviuri, și un CV detaliat, și lista de lucrări, participarea la viața științifică națională și internațională, citări, distincții obținute etc. Doar că o asemenea prezentare respiră mai ales birocratic: dintr-un CV poți afla datele seci necesare unui serviciu de resurse umane, fiscului sau participării la diferitele concursuri pentru accederea la o anumită poziție profesională. Numai că doi subiecți pot prezenta un CV identic în anumite date, dar cu o evoluție total diferită. (Atât A, cât și B sunt născuți în aceeași localitate, au urmat aceeași școală etc. De unde nu rezultă că A, fiu al unei familii organizate, venea la clasă cu un sandvici cu șuncă, iar B, fiul unei spălătorese singure, nu-și aducea în ghiozdan nicio gustare.)
Pe de altă parte, cunoscând personajul și trecând peste datele seci, având o anumită relație afectivă cu el, prezentarea, chiar dacă mai subiectivă, poate beneficia de mai multă viață. La Victor Neumann, este greu să defalci un anumit aspect, V.N. exprimându-se întotdeauna prin întreaga sa personalitate: un bărbat mereu prezentabil, tipul de diplomat (așa cum apare acela în imaginea clasică, nu cel din realitate), poliglot cu un discurs captivant, având simțul umorului, dar gata de a participa pertinent la orice discuție culturală, cu o putere de muncă apreciabilă pusă în slujba sferei sale de competență, luându-și în serios munca, insistând pe detalii în realizarea construcției.
Să mă explic de ce am amintit aici imaginea diplomatului: V.N. a fost și este prezent în foruri științifice de pe mai multe continente, a susținut și susține conferințe la întâlniri internaționale, a fost Visiting Professor la Washington, precum și la numeroase universități din SUA, la Angers, la Paris etc, a susținut comunicări în Ungaria, Olanda, Israel, Germania, Austria ș.a. (fiind capabil să vorbească peste tot în limba locului!), este membru în asociații profesionale, academii și colective de redacție pe numeroase puncte de pe mapamond), a coordonat granturi și s-a implicat în aducerea în țară a numeroase personalități prestigioase ale științei și culturii. (De pildă, a popularizat figura lui Reinhart Koselleck în România.) Este citat în principalele reviste de specialitate din lume, este expert în istoria identităților multiple, în interculturalitate, în istoria ideilor politice în Europa Est-Centrală, în istoria Banatului și în istoria evreilor. Foarte riguros în exprimarea corectă a termenilor puși în circulație, a coordonat (împreună cu prof. Armin Heinen de la Univ. din Aachen, un volum definitoriu despre Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social politice, Ed. Polirom, 2010, militând pentru folosirea corectă a termenilor folosiți, ca de exemplu referitor la Neam, Popor și Națiune, Ed. Curtea Veche, 2003), a condus numeroase teze de doctorat.
Propria sa teză de doctorat, Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est (1750-1850) a apărut sub titlul Tentația lui Homo Europaeus, în cinci ediții succesive în principalele case editoriale din Țară, dar și tradusă în SUA, Serbia, Spania etc., la fel cum îi apar și alte cărți în marile edituri din străinătate.
Este imposibil de cuprins în câteva rânduri activitatea de istoric a prof. V.N., dar trebuie adăugat la aceasta omul de cultură, directoratul său de la Muzeul de Artă din Timișoara, precum și rolul său și al soției sale, Simona Neumann, de a aduce la Timișoara statutul de Capitală Culturală Europeană.
V.N., prin întreaga sa activitate, a atras un puternic spot de lumină favorabilă asupra României și, chiar dacă în țară i s-au închis câteva uși, a reușit și reușește să fie un mesager important al țării în lumea academică și culturală din marile centre științifice ale lumii, unde este mereu invitat și prețuit la adevărata sa valoare.
Victor Neumann, un destin împlinit în plină desfășurare.

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg