Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Primim la redacție

Primim la redacție

 

 

Stimate Domnule Rector Daniel David,

 

 

Vă scriu pentru a protesta împotriva unei luări de poziție a doamnei Rodica Vartic (Marta Petreu), profesor la Facultatea de Filosofie a Universității pe care o conduceți.
Într-o recentă declarație (vezi România literară nr. 3/2022), doamna profesor Vartic a spus următoarele despre Mihai Eminescu: „El nu a fost niciodată antisemit (antisemitismul presupune o atitudine irațională față de evrei, pe care nu îi acceptă în nici un fel de condiții), ci, inițial, după moda timpului și a locului, a fost un antiisraelit motivat național și economic, cu obiecții la adresa evreilor, dar și cu o soluție pentru acceptarea lor în România. El nu le-a obiectat evreilor nici religia, nici «rasa», ci numai faptul că se ocupă de comerț (care, pentru el, nu era o muncă!) și faptul că nu vorbesc românește“.
În această declarație doamna profesor Vartic inventează o distincție între a fi antisemit și a fi antiisraelit. Mai mult, susține că atitudini și fapte care pot leza un grup etnic pot fi raționale dacă sunt motivate național și economic. Aserțiunile doamnei profesor sunt false și extrem de dăunătoare, nu numai pentru evreii din România și memoria sutelor de mii de evrei din România uciși în timpul ultimului război mondial, dar și pentru prestigiul și integritatea corpului didactic și al studenților Universității „Babeș-Bolyai”.
Ca reacție la declarația doamnei Vartic/Petreu, domnul profesor Michael Finkenthal, de la Hebrew University, Israel și Johns Hopkins University, Statele Unite ale Americii, (vezi Observator Cultural nr. 1098 din 24 februarie 2022) a spus în legatură cu antisemitismul lui Mihai Eminescu că „acolo unde există definiții clare şi o justiție care ştie să le interpreteze şi o face fără parti-pris, lucrurile sunt tranşate uşor”. Afirmația domnului profesor Finkenthal poate fi confirmată de oricine citește cu atenție cele aproximativ 100 de articole consacrate „Chestiunii evreiești” de Mihai Eminescu.
I-am cerut doamnei profesor Vartic/Petreu să binevoiască a corecta declarația publicată în România Literară, dar acest lucru nu s-a întâmplat.
Trăim un timp în care antisemitismul și alte forme de discriminare și ură sunt din ce în ce mai frecvent exprimate în spațiul public. Avem datoria să luptăm împotriva lor, chiar și atunci când ne sunt prezentate ca o diferență de opinie într-o dezbatere academică. Vă rog, așadar, să convocați, la Universitatea „Babeș-Bolyai” o dezbatere publică despre antisemitismul lui Mihai Eminescu.
Voi transmite o copie a acestui protest domnului Radu Vancu, președintele PEN Club România.

 

 

Cu deosebit respect,

 

 

Profesor Peter Manu
Zucker School of Medicine,
Hofstra University, Hempstead, NY
Membru de Onoare, Academia de Știinte
Medicale din România

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg